Epizoda 7

Škola za tate (i tata-mate) i Komercijalna banka prikazuju:
Poznate tate u epizodi: Kako su izgledali odnosi sa bakama i dekama? Jesu li bili od pomoći?