Ivana Vukmirica Baćanović

psihološkinja, bračna i porodična psihoterapeutkinja

Diplomirala 2001. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Smer za psihologiju, diplomsko istraživanje „Struktura i način funkcionisanja porodica sa decom obolelom od juvenilnog idiopatskog artritisa“.

Od 2002. radi kao školska psihološkinja u Gimnaziji „Ruđer Bošković“ i bračna i porodična psihoterapeutkinja u privatnoj praksi.

Autorka programa Pozitivno vaspitanje sa sledećim temama:

Problematična ponašanja: protivljenje, napadi besa, laganje, agresivno ponašanje, rivalstvo među braćom i sestrama; mogućnost promene u ponašanju deteta. Uloga očeva u vaspitanju. Moć i nemoć roditelja. Načini za promovisanje intelektualnog, socijalnog i emocionalnog razvoja dece.

Od 2008. do 2010. radila kao porodična terapeutkinja pri Udruženju roditelja i dece sa reumatskim bolestima „Naše dete“, pri Institutu za reumatologiju.

Učesnica brojnih stručnih skupova, kao i članica više profesionalnih udruženja.

Poseduje Nacionalni i Evropski sertifakat za psihoterapiju.